Keskkonnaameti põhisõnumid

Liigu looduses jälgi jätmata

Looduses liikuvad ja puhkavad inimesed ei oska sageli ära tunda piirkondi ja olukordi, kus võiksid rakenduda looduskaitselised piirangud. Nende piirangute vastu eksitakse sageli lihtsalt teadmatusest ning loodusväärtused võivad saada kahjustada. Seaduse tundmine ja piirangutest kinnipidamine on igaühe enda vastutus, aga soovime, et inimesed oskaksid paremini märgata neid kohti looduses, kus olemisele või tegevustele võivad mingid piirangud rakenduda ja oskaksid leida asjakohast teavet nende võimalike piirangute kohta.

Loodushoidliku kalastaja ABC

Kalavarude jätkusuutlikkuse tagab kalade paljunemine ja tasakaalukas püük. Seda peab arvestama iga kalastaja ja ka kalatarbija. Kalapüügile on seatud piirangud põhjusega. Aitame meie õpitoas osalejatel mänguliste tegevuste ja suunavate juhiste abil neid piiranguid paremini mõista.