LoodusretkeD

Lisainfo ja retkedega seonduvad küsimused inna.lepik@gmail.com.

Hiiumaa maastik. Puisniit heinakuhjadega. Hiiumaa Muuseumid SA

Retk Kassari puisniitudele
Helgi Põlloga

Toimumise aeg: 19.07.2024, kell 9:00. Retke kestvus 1,5 kuni 2 tundi.
Kogunemiskoht: Kassari kiigeplatsi sissepääsu värav.
Hind: Retk toimub projekti WOODMEADOWLIFE raames ja on osalejatele tasuta. Osalejate arv on piiratud!
Maksimaalne inimeste arv 25. 1. juuli seisuga on registreerunud 20. 

Puisniidud on lahutamatu osa meie maastikust ning üks vanimatest inimese ja looduse koosmõju tulemusel tekkinud kooslustest. Hiidlase jaoks on puisniitude kohta suupärasem öelda niidimets ja neid on Kassaris olnud rohkesti. Retke juht Helgi Põllo pajatab meile lugusid hiidlase toimetulekust ja looduskeskkonna tundmisest ning selle oskuslikust ning säästlikust kasutamisest puisniitudega seonduvalt. Arutleme puisniitude vajalikkuse üle, aga räägime ka heinategemisest ja söödavarumisest ning muudest, rohkem vana aja hiidlase argielu asjadest.

Helgi Põllo on ajaloolane ja etnograaf, Hiiumaa ajaloo ja omakultuuri uurija, pikaaegne Hiiumaa Muuseumi teadustöötaja.

Selga ja jalga palume panna ilmale vastavad riided, kuna liigume maastikul, palume kanda kinniseid jalanõusid.

Neitsimäe puisniit. T. Hallikma

Retk Neitsimäe puisniidule
Kristiina Hellströmiga

Toimumise aeg: 20.07.2024, kell 9:00. Retke kestvus 2 tundi.
Kogunemiskoht:Kassari Puhkekeskuse esine.
Hind: Retk toimub projekti WOODMEADOWLIFE raames ja on osalejatele tasuta. Osalejate arv on piiratud!
Maksimaalne inimeste arv 25. 1. juuli seisuga on registreerunud 0.

Puisniit – hõreda puistuga heinamaa – oli traditsioonilisel kultuurmaastikul tavaline, tänapäeval aga suur haruldus. Puisniidud on meie kõige liigirikkamad maastikukooslused, kus võib ühel ruutmeetril kohata üle 70 erineva taimeliigi. Kauni maastiku säilimiseks on
tarvis iga-aastane niitmine ja niite koristamine, samuti puude ja põõsaste kujundamine. Kassaris teeme tutvust Neitsimäe puisniidu kujunemisloo, ajas toimunud muutuste kui puisniidu elurikkusega. Teel sinna vaatame ka teisi taastatud puisniidu-alasid, mis küll praegu karjamaana kasutusel.

Selga ja jalga palume panna ilmale vastavad riided, kuna liigume maastikul, palume kanda kinniseid jalanõusid (kummikud või matkasaapad).

Retke juht on maastikuarhitekt Kristiina Hellström, kes on palju aastaid tegelenud niitude ja maastikuhooldusega nii teoorias kui praktikas.

Vohilaid 17.09.2022. Tiit Maran.

Retk vohilaiule Tiit Maraniga

Toimumise aeg: 20.07.2024 kell 12:00
Kogunemiskoht:Vahtrepa küla
Hind: 10 eurot, kuni 13 aastased (k.a) tasuta. Osalejate arv on piiratud! 
Maksimaalne inimeste arv 30. 1. juuli seisuga on registreerunud 6. 

Teeme 10 km matka Eesti suuruselt 15 saarele ning kõige suuremale, mis laiuks nimetatud. Nagu Hiiumaal ikka, pole seal midagi erilist. Seda lähemegi kaema. Laiule pääsemiseks kahlame oma 400 meetrit põlvesügavuses meres (võib paljajalu või siis veekindlates jalanõudes). Siis rändame ringi mööda sealseid maastike, vaatame rannaniite, vana karjamõisa varemeid, liigume mööda laiu kallast, külastame saare järve lompi.

Aega kulub 5 – 6 tundi, retke pikkus umbes 10 km. Kaasa jook, ilmale vastav varustus, soovi korral söök. Ehk saab ka metsikult end merre kasta, tõsi meri seal madal.

Nagu öeldud – ei midagi erilist.