Juhised Kassari kiigeplatsile tulemiseks / directions to Kassari swinging square

Heltermaa sadamast tulles pööra umbes 5 km pärast vasakule Käina poole. Sõidad aina otse umbes 10 km, siis näitab silt vasakule: Kassari. Pärast Kassari peale pööramist sõida umbes 6 km, kuni vasakule jääb 3,5 meetri kõrgune pronksist Leigri kuju. Kuju juurest pööra vasakule ja sõidad 2 km. Kiigeplats jääb paremale. 

Sõru sadamast laevalt tulles pööra paremale, sõidad u 1 km, ringile jõudes esimene mahasõit paremale, sõidad otse, pöörad paremale Emmaste peale. Sõida otse umbes 15 km, kuni viit näitab paremale Orjaku peale. Kulged 7–8 kilomeetrit, kuni jõuad Leigri kuju juurde ja pöörad paremale.

Kaardilt otsinguga: sisesta Kassari puhkekeskus – sealt on kiigeplats umbes kilomeetri kaugusel.

 

* * *

Coming from Heltermaa port, turn left after about 5 km towards Käina. You keep going straight for about 10 km, then the sign points to the left: Kassari. After turning onto Kassari, drive for about 6 km until you see the 3.5 meter high bronze statue of Leigri on your left. At the statue, turn left and drive 2 km. Kassari kiigeplats is on the right.

Coming from Sõru harbor by ship, you turn right, drive about 1 km, when you reach the roundabout, take the first exit to the right, drive straight, turn right onto Emmaste. You drive straight for about 15 km until the sign points to Orjaku on the right. You go along the road 7-8 km until you reach the Leigri statue and turn right. Drive 2 km – Kassari kiigeplats is on the right.

Search on the map: enter the Kassari recreation center – Kassari kiigeplats is about a kilometer away from there.