Ruti Kirikmäe

Olen pärit Setomaalt ning lapsest saati kasvanud seto kultuuriruumis. Vanaema (Hirsiku Veera) õpetas mind laulma-leelotama ning võttis aeg-ajalt mind kaasa leelokoor Leikoga esinema. Muusikalist haridusteed alustasin Värska Muusikakoolis 2002. aastal, seal õppisin 9 aastat (põhipilliks klaver). 2006. aasta suvel käisin esimest korda Rikka Ivvani pillilaagris, kus sain esimest korda proovida karmoškat. Paar aastat hiljem, 2008. aastal, kui muusikakooli õpitavate pillide hulka lisandus karmoška (õpetajaks Toomas Valk), valisin selle kohe lisapilliks. Järgnes palju harjutustunde nii iseseisva harjutamise kui tantsuklubis tantsuks mängimisena.

Praegu naudin eelkõige üksinda mängimist ning pilli mängutehniliste piiride avastamist. Et koosmängurõõm ei ununeks, löön kaasa Wana Wõromaa Wunkorkestri tegemistes. Mängin Leho Laaseri valmistatud karmoškal, mida eristab kolmas rida, kus asuvad pooltoonid. Nõnda on võimalik diatoonilise pilliga mängida ka kromaatiliselt. Kevadel osalesin Haapsalus Rannalõõtsa võistumängimisel, kus saavutasin 1. koha karmoškade kategoorias. Lisaks olen kahel korral võitnud Veel olen noorte üleriigilisel võistumängimisel kahel korral (2010 ja 2012) tunnustatud parimaks omas vanusegrupis.

Viimased uudised

Hiiu Folk hoiab alkoholivaba joont

Pühapäeval lõppenud 15. Hiiu Folgi juhi Astrid Nõlvaku sõnul olid festivali märksõnadeks taas turvalisus ja perekesksus ning mõlemale andis nüüd ja annab ka edaspidi raami see, et üritus on alkoholivaba.  „Muusikud ja paljud-paljud külastajad ütlevad, et me teeme õiget asja – et niivõrd hea on olla kohas, kus ei ole purjus inimesi…